LỄ RA MẮT SẢN PHẨM

10.06.2023

Giải pháp tính khối lượng

trong ngành Xây Dựng

Thư mời

Ông /Bà

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

THAM DỰ SỰ KIỆN

THỜI GIAN

8:30 - 11:30

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 06 năm 2023

ĐỊA ĐIỂM

Dreamplex

42 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, TP. HCM

00
00
00
00

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ