Penebar™ Primer

SKU:Penebar™ Primer
Liên hệ

Mô tả

PENEBAR™ PRIMER – SẢN PHẨM QUÉT LÓT TĂNG CƯỜNG KẾT DÍNH  CHẤT TRÁM KHE

Là chất quét lót lên bề mặt trước khi dùng băng cản mạch nước. Ổn định bề mặt và ngăn chặn độ ẩm xâm nhập đến băng cản Penebar.

Quan trọng: xử lý kỹ bề mặt trước khi đặt Penebar. Nếu chất nền có độ ẩm cao thì dùng đinh neo.

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ

 Penebar™ Primer