PENEBAR™ SW-45 RAPID

SKU:PENEBAR™ SW-45 RAPID
Liên hệ

Mô tả

PENEBAR™ SW-45 Rapid – BĂNG CẢN NƯỚC CHO MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG

Băng trám khe cho mạch ngừng bê tông trương nở nhanh. Để định vị sử dụng lớp kết nối Penebar™ Primer.

Quan trọng: bảo vệ khỏi nước và mưa cho đến khi đổ bê tông.

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ

 PENEBAR™ SW-45 RAPID