Penebar™ SW-55

SKU:PENEBAR™ SW-55
Liên hệ

Mô tả

PENEBAR™ SW-55 – BĂNG CẢN NƯỚC CHO MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG

Là  băng cản mạch nước, trương nở theo hình dáng được kiểm soát. Phù hợp thi công trong điều kiện độ ẩm cao và trời mưa. Để đặt băng cản sử dụng chất quét lót Penebar™ Primer. Hoặc đinh neo bề mặt trong điều kiện độ ẩm cao.

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ

 Penebar™ SW-55