Penecrete Mortar™

SKU:Penecrete Mortar™
Liên hệ

Mô tả

PENECRETE MORTAR™ – SẢN PHẨM CHỐNG THẤM TINH THỂ MAO DẪN

Là vữa để sửa chữa và chống thấm gốc xi măng, cấu trúc tinh thể. Hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống các sản phẩm chống thấm Penetron®.

 Penecrete Mortar™