Peneplug™

SKU:Peneplug™
Liên hệ

Mô tả

PENEPLUG™ – VỮA CHỐNG THẤM ĐÔNG CỨNG NHANH – CẢN NƯỚC

Là vữa cản nước  gốc  xi măng,  cấu  trúc tinh  thể,  đóng  rắn nhanh được chế tạo để ngăn nước rò rỉ và sự xâm nhập của hơi ẩm. Hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống các sản phẩm chống thấm Penetron®.

 Peneplug™