Peneseal FH™/Peneseal FH-PS™

SKU:PENESEAL FH™
Liên hệ

Mô tả

PENESEAL FH™ – CHẤT LÀM CỨNG SÀN, NGĂN BỤI VÀ HỖ TRỢ BẢO DƯỠNG

Là sản phẩm gốc nước, dùng phun lên bề mặt, hoạt hóa thẩm thấu vào bê tông và khối vật liệu xây dựng, bảo vệ, bảo tồn và tăng độ bền lâu dài. Chống bụi rất cao.

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ

 Peneseal FH™/Peneseal FH-PS™