Peneseal PRO™

SKU:PENESEAL PRO™
Liên hệ

Mô tả

PENESEAL PRO™ – SẢN PHẨM DUNG DỊCH PHUN CHỐNG THẤM THẨM THẤU VÀ BẢO VỆ BÊ TÔNG

Là sản phẩm dùng phun lên bề mặt như là chất lỏng hàn gắn, tạo ra một rào cản dưới bề mặt chống lại sự thẩm thấu của nước và hàn gắn các vết nứt hiện hữu.

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ

 Peneseal PRO™