Penetron Inject™

SKU:Penetron Inject™
Liên hệ

Mô tả

PENETRON INJECT™ – VỮA BƠM TIÊM HAI THÀNH PHẦN

Là sản phẩm bơm phun vá vết nứt, chống thấm bởi tinh thể mao dẫn tích hợp hai thành phần. Sử dụng bằng cách bơm phun vữa xi măng.

 Penetron Inject™