PENETRON® PLUS™

SKU:PENETRON® PLUS™
Liên hệ

Mô tả

PENETRON® PLUS™ – PHỤ GIA CHỐNG THẤM GỐC TINH THỂ MAO DẪN

Penetron Plus™ là vữa gốc xi măng, cấu trúc tinh thể dùng để rắc khô trên bề mặt bê tông ngang, để cùng lúc làm cứng bề mặt bê tông và chống thấm vĩnh cửu.

 PENETRON® PLUS™