Waterplug™

SKU:Waterplug™
Liên hệ

Mô tả

WATERPLUG™ – VỮA SỬA CHỮA ĐÔNG CỨNG NHANH VÀ NEO MÓC THÉP

Là vữa cản nước  gốc  xi măng, được thiết kế dùng để sửa chữa nhanh cho bê tông phải chịu áp lực nước, chặn dòng nước rò rỉ mạnh hay sự xâm nhập của mạch nước ngầm.Hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống các sản phẩm chống thấm Penetron®.

 Waterplug™